Документи звіту за 2019 рік

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Інформація

Примітки до річної фінансової звітності

Фінансові результати

Коментарі закриті.