Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за породами

Чугуєво – Бабчанське  державне лісогосподарське підприємство засновано на державній власності, входить до складу Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства  і підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України.

Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів,га

Ліси природоохоронного,наукового,історико-культурного призначення 10105,8
розташовані в межах територій та обєктів природно заповідного фонду 10105,8
із них можливі для експлуатації 29,9
Рекреаційно-оздоровчі ліси 8102,3
у межах міст та інших насалених пунктів 1,8
у межах поясів зон санітарної охорони водних обєктів 939,3
у лісах зелених зон навколо насаелених пунктів 7075,5
із них можливі для експлуатації 693
поза межами лісів зелених зон 85,7
Захисні ліси 2671,6
лісові насадження лінійного типу 164,4
протиерозійні ліси 1875,6
лісові ділянки уздовж берегів річок,навколо озер,водоймищ та інших водних обєктів 393,2
із них можливі для експлуатації 381,2
байрачні ліси та інші захисні лісові ділянки 238,4
із них можливі для експлуатації 190,7
Разом лісів з особливим режимом 20879,7
із них можливі для експлуатації 1294,8

Коментарі закриті.