Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинному районуванню територія лісгоспу відноситься до південно-східної частини лівобережного лісостепу України. (Згідно районуванню, розробленого С.А.Генеіруком).

Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з недостатнім і непостійним зволоженням.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, слід відзначити пізні весняні приморозки, високі коливання температури в літній період, нерівномірність опадів, сильні вітри в зимово-весняний період, а також малосніжні зими з глибоким промерзання  грунту, та зимові відлиги.

В цілому клімат  лісорослинного району розташування лісгоспу сприятливий для успішного зростання таких деревних та чагарникових порід: сосни звичайної, дуба черешчатого та червоного, кленів, ясеня звичайного, акації білої, тополі, ліщини, бузини чорної і червоної, та інших порід.

Територія лісгоспу розташована в рівнинних лісах України. За характером рельєф представляє собою місцевість з широкологими балками, які в деяких місцях сильно розмиті і розрізані довгими і глибокими ярами.

Основний лісовий масив лісгоспу(Тетлізьке і Кочетоцькі лісництва)  розташований на правому нагорному березі ріки Сіверський Донець і на водорозділі його притоків.

Рельєф лівобережних лісових масивів Малинівського і частини Печенізького лісництв  відрізняються більш спокійною поверхнею,  характерною для заплавних долин і надлугових терас. Рельєф Шевченківського лісництва більше пересічений, лісові масиви приурочені до схилів балок та глибоких ярів і представлені дрібними ділянками лісу.

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниці вимірю-вання Значення Дата
1. Температура повітря:      
                        середньорічна градус +7,0  
                        абсолютна максимальна -//- +38  
                        абсолютна мінімальна -//- -33  
2. Кількість опадів на рік мм 518  
3. Тривалість вегетаційного періоду днів 199  
4. Останні заморозки весною     02.06
5. Перші заморозки восени     12.09
6. Середня дата замерзання рік     10.12
7. Середня дата початку паводку     28.03
8. Сніговий покрив:      
                         потужність см 16  
                         час появи     27.11
                         час сходження у лісі     22.03
9. Глибина промерзання ґрунту см 60  
10. Напрям переважаючих вітрів по       сезонах:   максимальна 115 см  
                           зима румб східні  
                           весна -//- південно-східні  
                           літо -//- юго-западні  
                          осінь -//- південно-східні  
11. Середня швидкість переважаючих       вітрів по сезонах:   4,5  
                             зима м/сек 5,2  
                             весна -/- 5,5  
                             літо -/- 2,7  
                            осінь -/- 4,6  
12. Відносна вологість повітря % 73,4  

Грунти лісгоспу унікальні в Харківській області, оскільки тут поширені темно-сірі лісові опідзолені суглинисті грунти, які практично в умовах області не  зустрічаються і займають 65% площі лісгоспу. Дерново-підзолисті грунти займають 24% площі лісгоспу. 11% площі лісгоспу представлені грунти сірі лісові опідзолені, суглинисті, заплавно-лугові (частина Малинівського л-ва), чернозхеми різної ступені вимиті (змиті).

Ерозійні процеси розвинуті слабо. Ерозійно небезпечні ділянки вкриті деревною та чагарниковою рослинністю, що перешкоджує розвитку ерозійних процесів.

Територія лісгоспу розташована в басейні річки Сіверський Донець і її притоків (Уди, Тетліжка, Зачуговка, Бабка).

Печенізьке водосховище розташоване на р. Сіверський Донець від с. Стариця до сел.Печеніги. Акваторія водосховища 86,2 км2, об’єм види 383 млн.м3, довжина 65 км, ширина 1,33 км, глибина середня 4,4 м. 

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до категорії свіжих грунтів.На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 0,6% площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу  155,4 га. Гідромеліоративні роботи на території лісгоспу  не виконуються.

Коментарі закриті.